Dr. Yusriani Nasution, SP. MP
NIDN: 0130086901
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Hutatonga, 30 Agustus 1969
Agama: Islam
Pendidikan: Doktor Ilmu Pertanian
Jurusan/PS: Ilmu-ilmu Pertanian
Status: DTY
JP Dosen : Lektor
Alamat : Jl. Imam Bonjol 45 Padangsidimpuan
085262056549
yusrianinasution17@gmail.com
https://www.facebook.com/yusriani.nasution1