Drh.Nova Melia Siregar, M.Pt.
NIDN: 0124018104
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Padangsidimpuan, 24 Januari 1981
Agama: Islam
Pendidikan: S-2
Jurusan/PS: Ilmu Peternakan
Status: DTY
JP Dosen : Tenaga Pengajar
Alamat : pendidikan no 21 Kel. Losungbatu. Padangsidimpuan
081264454593
syava_siregar@yahoo.com
https://www.facebook.com/nova.melia.siregar