Yulia Windi Tanjung, SP. M.Si
NIDN: 0103079401
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Pematangsiantar, 03 Juli 1994
Agama: Islam
Pendidikan: S-2
Jurusan/PS: Ilmu Ekonomi Pertanian
Status: DTY
JP Dosen : Tenaga Pengajar
Alamat : Jln. Willem Iskandar, Padangsidimpuan
085270425944
winditanjung@gmail.com
https://www.facebook.com/winn.qurra