Nurhasanah Nasution
Status :
NPM: 202011031
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Padangsidimpuan, 04 oktober 1996
Agama: Islam
Mulai Masuk: 2020
Alamat : Dusun hasobe
082370320543