Rosima Dewi Siregar
Status :
NPM: Rosima Dewi Siregar
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Parlimbatan,06 April 2001
Agama: Islam
Mulai Masuk: 26 Juni 2020
Alamat : Desa Parlimbatan,kec.Padang Bolak,kab.Padang Lawas Utara,Sumatra Utara,Indonesia
082164601081